Aalu

Batıya uzak, Osiris cenneti. Bu toprağa varmak için ruh her biri ifritler tarafında korunan bir çok kapıdan geçmelidir (hikaye versiyonlarına göre onbeş ya da yirmi bir). Bazı kaynaklarda sıklıkla Aalu, Aaru diye geçer.