Abaanaui

Güney Amerika mitolojisinde;

Guaraye kabilesinin kültürel kahramanı.

Zaguaguaya’nın kardeşi.