Çerkes isimleri : Adige – Kabardey

Rusça yazılmış kaynaklardan ilk derlediğim isimleri aşağıda listeledim. Listenin içinde bugün kullanımda olan isimlerde var, tarihsel isimlerde. Açıkçası son bulduğum bir kitaptan sonra listeye hangi isimleri koymam gerektiği konusunda kafam karıştı. Yaklaşık 100 sayfa aşağıdaki gibi alt alta dizilen isimleri görünce listeye hangi isimleri ekleyeyim diye düşünüyorum. Bu arada Çerkezce’nin yaklaşık Türkçenin iki katı fazla sese sahip olması  Türkçe harflerle ifadede zorluk çıkarıyor.

İsimlerin manalarını buldukça eklemeye çalışıyorum.

[adinserter block=”2″]

Erkek isimleri:

A
Aban
Abat
Abek
Abay
Abiç
Abzepş
Abrek
Abdul
Abdulah
Abu
Abubakir
Açerdan
Açram (Açıram)
Açiret
Adıgeşau
Abid:İbadet eden
Adam:Adem
Adim
Adişes
Adjes
Ahmed
Ahmetek
Ahşekiz
Ahoh
Afamgot : Uzun süredir beklenen erkek çocuklara verilen ad.
Ajeguy
Albek
Albot
Aliy
Adkes
Alho
Ale
Aledj
Aledjuk
Alekut
Alerbiy
Aletsuk
Alkes
Almir
Alpeşes
Alpeşıu
Altan
Alim
Amar
Amat
Ambiy
Amıd
Amzan
Amifuk
Amin:Koruyucu, Sadık
Andzaur (Anzaur, Anzor, Andzor) : Gürcüce Aznaura’dan. 3.derece prens
Anis
Ançok
Arheşou
Arim
Aruan
Asker
Askerbiy
Askal
Aslan: Aslan
Aslanbek
Aslançeriy
Aslanuko: Aslanın oğlu
Ashad
Asmet
Asran
Astay
Aşır
Aşmez (Aşamaz, Aşemez): Nart destanlarından bir isim
Aştrahan:Astrahan’ın Çerkezce söylenişi
Aşimçeriy
Aşinedj
Atajuk
Aybekir
Aşnedj
Aukes
Auşedj: Çerkezler Aziz George (corc)’u böyle adlandırmıştı.
Aydamir
Aydamirkan
Ayub
Aytek
Ayteç
Azat
Azamat (Azmet)
Azeps
Azdjan
B
Babay
Babau
Babiy
Babuk
Babuh
Bag
Bagaz
Bagaguş
Badın
Badih
Badur
Badje: Tilki
Bajene: Tilki gözlü, Tilki gözleri
Bakmiz
Baliya
Balilya
Baliç
Bambet
Bangur
Baniç
Bara
Barais
Barıç
Barsibiy
Barakay
Barakah
Barakat
Baraun
Barok
Başe:Çalışkan
Barmet
Bat
Batako
Baterez (Peterez)
Batey
Batij
Batmiz
Batirbiy
Batırbek
Bauç
Bay
Baymet
Bayzet
Bayzuruk
Bazruk
Beç
Bedan
Bekir
Belej
Berzeg
Beriç
Berkok
Beruk (Barok)
Besliney: Bir Adige kabile ismi
Bezruko
Bgabzu
Bibolet
Bida
Bilimgot
Bilya
Bilyau
Bilyatsu
Bilyu
Binaz
Binazin
Birakiy
Biram
Birat
Birimbuf
Birs
Bislan
Bişa
Bişehij
Bişeçeç
Bitlostan
Bjihatil
Bjedug
Bjenuk
Bograt
Boleet
Boranuko
Boren
Boreç
Bot
Brakiy
Blyan
Blyata
Blyats
Bleçah
Blenau
Bline: Ailenin başlangıcı
Blipkiçeç:
Blyu
Bub
Bugasuk
Buts
Bilau
C
Canbeç
Cabrail
Cahfar
Canfiş
Cantemir
Canbot
Canet
Canhot (Janhot)
Canşir
Cançat
Cambor
Cambot
Camiy
Carim
Cef
Ciranduk (Geranduko, Genarduko)
Cumal
Cumaldin
Ç
Çak
Çinaz
Çinazir
Çelemet
Çeleşbiy
Çerim
Çeterej
D
Dadau
Dadaş
Daruk
Dadıu
Dadux
Dahakaş
Dahun
Dahuşuk
Dagaz
Daur
Daus
Debeç
Degujiy
Deun
Deunej
Dışeç
Dışepar
Didu
Diş
Doduk
Dodçeriy
Dogotluk
Dogu
Dolet
Doletbiy
Dımuk (Dimuk) :Sessiz
Deunej
Dugimidj
Duko
Dudar
Dudaruk
Dudruko
Dzegaşt
Dzepş
Dzeukoj
E
Edıg
Empsih
Eredjib
Eshot
F
Fıj
G
Gablej
Gablejuk
Gagus
Gaguşoz
Gajuan
Gatim
Galim
Gind
Gouz
Gogutl
Gojak
Golyay
Gotugay
Gouz
Guaza
Guay
Gubed
Gubj
Gubjuk
Guçan
Guçej
Guçepş
Guçesav
Guçij
Guçipl
Guçips
Guşeau
Gugazij
Gugetl
Gumzag
Guatij
Gug
Gugazij
Gule
Gulez
Guleu
Gusoj
Guatij
Guşau
Gutl
Gumzag (Gumizag) :
Gunaş
Gur
Gurmik
Gusaruk
Gutsuk
Guzir
Gaziy
H
Halid
Hud
Husen
Hutat
Himiş
Hadjaliy
Hadjbekir
Hadjmurat
Hajret
Hadjumar
Hadjimet
Hacıislam
Hadjitaş
Hazret
Hamed
Hamzet
Hamos
Hamtu
Ha rate
Harun
Hasan:İyi, güzel,
Hasanbiy
Hahurate
Hatu
I-İ
İbragim
İlyas
İnal: Efendi,Lord
İsmail
İsmel
J
K
Koşbay
Koşmezuk
Kuşuk
Kadır
Kadırbek
Kambulat
Kambot
Kanşau
Kasim
Koças
Kalaşau
Kaplan
Karalbiy
Kasey
L
Laluh
Lahu
Lu
Lakumen
Lalau
M
Maf:Mutlu
Maliç
Mamiy
Maruh
Med
Mos
Muradin
Mırat
Muhab
Muhadjer
Muhtar:Özellikle seçilen
Muhdin
Murzabek
Mahmud
Magomed: Muhammed
Mışaost
Medjit
Mamet
Mashud
N
Nazir
Nal
Nalbiy
Naurz
Nekmiz
Nur:Işık, nur
Nurbiy
Nuh
Nanau
Natay
O-Ö
Oliy
Olagay
Orzemes
Osman
Ositl
P
Pşikal
Pşikuy
Pşimaf
Pşipiy
Pazad
R
Ruslan:Aslan
Radjab
Ramazan : Ramazan
Raşid :Raşid
S-Ş
Salbiy
Sahid
Sultan
Salman
Salim
Safarbiy
Sihak
Şerif:Soylu
Şumaf
Şişam
Şişambiy
Şişamirz
Şabatnuk
Şalih
Şhamçeriy
Şamsuddin
Şutse
T
Tatlusten
Tafij
Tembot
Temırkan
Totreş
Telbiy
Talib
Tagir
Tituh
Tlepş
Tsagutsü
Tsugü
U-Ü
Umar
Urısbiy
Uçujuk
Umar: Ömer
V-Y
Yunus:Yunus
Yusuf:Yusuf
Yakup:Yakup
Yahiya
Z
Zabit: Kumandan, Subay
Zelimhan
Zaur
Zaurbek
Zaurhan
Zezarah
Zuş
Zulkad
Zulkarin
Zaramuk
Zafes:
Zaçeriy

[adinserter block=”4″]
[adinserter block=”2″]

Kadın İsimleri:

A
Adıif
Adıy
Afeus
Azıf
Ayşet
Akoz
Akuanda: Nart’lardan bir isim
Amıdjan
Aminet
Anebat
Anıs
Apa
Asyat
Aslanguaş(Aslanguaşa)
Aslankoz
Aslalanhat
Aslanhan
Aslanşir
Aşır
Auçez
B
Babline (Bablina)
Babıy
Babine(Babina)
Babıts (Babitsa)
Babişa
Barina
Barmet
Bats
Badzarhan
Bebeş
Beçat
Begus
Begegus
Bedah
Bedef
Beramıt
Betın
Bjedugan
Bıko
Bırab
Bıtsa
Biba
Biramhan
Blats
Blitsa
Blaş
Bure
Bzabza
Bzamafa
Bzeçan
Bziu
Bziun
Bzif
C-Ç
Çaba
Çabahan
D
Darihan
Daus
Dahe
Dahejan
Daheline
Daheps
Degu: İyi, Güzel
Denef
Dehan
Dehaş
Dehebarin
Deheguaş
Deheded
E
Fayzet
Fatimat
G
Gaşnag
Goguş
Gonşah
Goşdah
Goşamid
Goşlyal
Goşnef
Goşpak
Gaşhan
Goşfij
Guaş Ailenin hanımı, soyun Prensesi
Guaşene
Guaşedahe
Goşnay
Goşnan
Goşnap
Goşpak
Goşsim
Goşsırım
Goşeguaş
Goşebıç
Goşegus
Guaşegag
Goşeded
Goşejiy
Goşeças
Goşemaf
Goşenau
Goşenatho
Goşenef
Goşepagu
Goşerış
Goşefit
Goşehuray
Goşehal
Guaşedahe
Gulez
Guaşe(Guaş)
Guaşehu
Guaşedahe
Guaşelana(goşalyana)
Gugo
Guga
Gugaguş
Gulyan
Gulez
Gumaf
Gumizeg
Gune
Gunef
Gups(Gupse)
Gupset
Gupsef
Guris
Gutse
Guşu
Guşef
Gagus
Gaunej
Guçehan
Gulyatsu
H
Hanif
Hao
I-İ
J

Janpagu
Jansur
Jansaray
Janfij
Jana
K
Katsu
Koles
Kuak
Kuara
Kulan
Kura
Kadırhan
Kara
Kutas
Kirimhan
Kantat
Karalhan
L
Lats
Lifaf
Lauhan
M
Maç
Mamirhan
Marieta
Meleç
Meleçhan
Merem
Murziyat
Muslimat
Mazgaş
Marjanet
N
Nafın: Işık, Işıklı
Nalmes
Naho
Nuret
Naho
Nuret
Nafiset
O-Ö
P
R
Raziyat
Rahmet
Rabigat
S-Ş
Sayhat
Safer
Şamhan
Şigotij
Şiharhan
Şagdet
Şaydet
Şamset
Şaş
Şılehan
Şarif
Şet
T
Tletenay
Tsatsa
Tsutsa
Tsiray
Tsu
U-Ü
V-Y-Z
Zaynab
Zara
Zahret
Zuza
Zulya
Zuret

[adinserter block=”4″]
[adinserter block=”3″]

Osetin İsimleri
Adige – Kabardin – Çerkes isimleri
Dağıstan İsimleri
Kumuk İsimleri
Karaçay İsimleri
Gürcü İsimleri
Abhaz İsimleri
Çeçen ve İnguş İsimleri