Bilinç akışı anlatı tekniği

“Bilinç akışı” anlatı tekniği uzun geçmişe sahiptir. Temel olarak amacı, düşünce akışını zihninizde engelleyici olmadan taklit etmektir. Bu nedenle cümleler daha uzun, daha az organize ve daha dağınık hale gelir. Yapısal eksikliği herkes için geçerli değildir ve bu eksiklik herhangi bir düzen olmadığı anlamına gelmemektedir. Bilinç akışı, beyninizdeki gerçek bilgi hareketine dayanan daha derin üslupların ortaya çıkmasına izin verir. Aynı zamanda yazarlara, rüyalar, komalar, uyuşturucu kullanımı ve sanrı halüsyonları gibi farklı bilinç biçimlerini taklit etmelerine izin verir.

Bu kavram ilk olarak Psikolog William James “Psikolojinin İlkeleri” araştırmasında geçer ve onun tarafından bulunmuştur. James şöyle diyor : “..hiç birşey birleşmiyor, akıyor. Bir ‘nehir’ veya ‘akış’, en doğal olarak anlatıldığı metaforlardır. Bundan sonraki bundan bahsederken düşüncelerin akışı, bilinç ya da öznel yaşam diye söyleyelim.”