Bir toprağın imar durumu nasıl öğrenilir?

İmar durumlarını belediyelerin sitelerinden sorgulanabiliyor.  Toprağın niteliğini, tapu bilgileri kontol için https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden il, ilçe, köy, ada, parsel bilgilerini girerek sorgulanabiliyor. Bu adresten ayrıca komşu parsellerin bilgilerinide görebiliyorsunuz.