Bütünleşik düşünme

Karşılıklı değişkenler arasındaki gerilimi dengeleyen bir bireyin karar verme süreci. Genel olarak bütünleştirici düşünme dört adımlı bir süreç izlemektedir. İlk adım (belirti/salience), bir sorunun ilgili yönlerini tanımlamaya çalışır. İkinci adım (nedensellik/causality), sorunun ilgili ve görünüşte ilgisiz kısımları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Üçüncü adım (mimari/architecture), önceki iki aşamada tanımlanan ilişkileri özetleyen bir model oluşturulmasını içerir. Dördüncü adım (karar/resolution) kararı ve nasıl ulaşıldığını özetlemektedir. Süreç, her adımın bir sonraki adıma ve önceki adıma geriye doğru bağlantı kurduğu bir geri bildirim döngüsüne benzer.

integrative thinking:Bütünleşik Düşünme