Büyük vekalet savaşı

3.dünya savaşının vekalet savaşlar ile Batı çevresinde olup biteceğini düşünüyordum son zamanlara kadar. Bize bulaşma ihtimali düşüktü kısmen. Fakat oynanmayan kartlar vardı, bu geleceği tahmin etmeyi güçleştiriyordu. Yemen iç savaşı yeni boyut getirdi. Bundan sonra Ortadoğunun büyükleri direkt karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor. Bunlar arasında çıkabilecek bir savaşı direkt bir dünya savaşı olarak adlandırabiliriz. Belki Büyük Vekalet Savaş’ta (Big Proxy War) denebilir. O.Doğunun büyükleri arasındaki muhtemel savaş bu ülkelerin kendi politikaları gereği olsa da bu vasatı oluşturan akıl bu bölgenin değil. Eğer gelinen küresel dengede büyük devletlerin tek başlarına oyun kuramadıklarını, sadece oyunu etkileyebildikleri varsayarsak bu savaş vekalet savaş olmaktan çıkar 3.dünya savaşının merkezini bizim bölgemiz yapar.

Büyüyen, iddiası olan  Türkiyenin (Muhtemel Sünni hilafet/ittifak projesinin) karşısına İranı çıkarmak eski bir oyun. Dünyanın sözde soğuk savaşı SSCB-ABD arasında paylaşımla dünyanın rahat bir şekilde yöneltilmesini sağlıyordu. SSCB çöktü. Siyaset bilimciler/ teorisyenlerin dışında halkın dikkatini çekmeyen ufak bir soğuk savaş dengeside O.doğuda İran-İsrail arasında vardı. Bu denge politikası Türkiyenin oyuna girmesi ile bozuldu. Şimdi soru Ortadoğunun İki köklü gücü Türkiye-İran karşı karşıya gelecek mi? Olmasını uzak görmek istediğimiz böyle bir ihtimal vuku bulursa bu savaşın etkileri mutlaka Avrupayı direkt vuracak. Milyonlarca insanın göç edebileceği başka bir coğrafya yok. Bunlar olursa dünya ekonomisi büyük bir kriz dalgası yaşayacak.

Yazdıklarım bir komplo teorisi değil. Özelde Ortadoğunun, genelde dünyanın geldiği açmazlar tarihteki örnekleri gibi yine bir diğer savaşa kadar savaşla bir denge oluşturulabilecek olması . Diplomasiye dikkat edin. Yaşanan sorunlara bir çözüm getirilemediği gibi artık böyle bir istekte kalmadı devletlerde. DAHA DİKKAT çekici bir nokta bölgede yaşanan vekalet savaşlar, bölgenin büyüklerini sonunda karşı karşıya getirdi. Bunlar arasında yaşanacak bir savaşın üst basamağında süper güçlerin karşılıklı silahlı çatışmaya girmeyeceğinin garantisi ne? Görünen sadece nükleer denge böyle bir savaşa engel.