fbpx

Ab Kin Xox

Merkezi Amerika mitolojisinde; Maya şiir tanrısı. Ayrıca Ppiz Hiu Tec, Ppiz Hiu Tec ya da Ab Kin Xoc diye de anılır.

Aalu

Batıya uzak, Osiris cenneti. Bu toprağa varmak için ruh her biri ifritler tarafında korunan bir çok kapıdan geçmelidir (hikaye versiyonlarına göre onbeş ya da yirmi bir). Bazı kaynaklarda sıklıkla Aalu, Aaru diye geçer.  

Aalardin

Bir şövalye. Guigenor’un kocası. Guimer kocası Caradoc’un koluna sarılan iri yılanı uzaklaştırmaya çalışırken kaybettiği tek göğsü  için büyülü altın kabartma sağlayan bir büyücü.  

aart

Ra’nın bir sembolü. Kutsal gölde yıkandığında  timsah tanrı, Sebek  oldu. aart, Sebek,  Maka, Petsuchos, Sebak, Sobek, Sobk, Rem(i), Sob(e)k, Greek Sekonopis, Sochos yada S(o)uchos diye de tanımlanır.

Ameretat

Pers mitolojisi Su ve bitki tanrıçası. Avestanda ölümsüzlük manasına gelir. Ahura Mazda’nın kızı. Ameretat, A-mertat, A-Murdad, Mertat, Mertat, Murdad, Murdad, (A-)Mertat ya da (A-)Mertat olarak da bilinir.