fbpx

Bilinç akışı anlatı tekniği

“Bilinç akışı” anlatı tekniği uzun geçmişe sahiptir. Temel olarak amacı, düşünce akışını zihninizde engelleyici olmadan taklit etmektir. Bu nedenle cümleler daha uzun, daha az organize ve daha dağınık hale gelir. Yapısal eksikliği herkes için geçerli değildir ve bu eksiklik herhangi…

Nesir şiiri nedir?

Nesir şiiri şiirin yüksek imge, parataksis, duygusal yoğunluğunu katarak düzyazı yazmaktır. En basit tanımla, bir nesir şiir nesir halinde yazılmış bir şiirdir. Nesir şiir düzyazı gibi görünür fakat şiir gibi okunur. Şiirdeki gibi mısra bitişleri olmasada şiirin  sıkıştırma, tekrarlama ve…

Doğrusal olmayan anlatım

Doğrusal olmayan anlatım (kesintili anlatım veya birleştirilmemiş anlatı) bazen edebiyatta, filmde, web sitelerinde ve diğer öykülerde kullanılan bir anlatı tekniğidir. Bu tekniğe göre örneğin olaylar kronolojik bir sıralama olmadan tasvir edilmektedir ya da diğer bir deyişle anlatının öne çıkan olayları…