Hercai gönül

Bu kadar hercailiğin bir semeresi var mı gönül,
Yoksa ham heves mi kanat çırpışın ateşe?

Ebu Rana