İntifa hakkı nedir?

SORU:İntifa hakkı nedir?

CEVAP:İntifa kelimesinin sözlük anlamı “fayda te’min etmek, menfaatlanmak” demektir. intifa hakkında emlakın sahibi malını kullanmak, semerlerinden (meyvelerinden; menfaatinden, kar vb. ) yararlanma ve tüketme haklarından malı kullanmak ve semerelerinden yararlanmak haklarını başkasına tahsis etmesi ile kurulan bir haktır.
Bu hak verilen kişinin ömrü ile sınırlıdır. Bu hakkı alan şahıs ölünce biter. Tüzel kişilerde yani şirketlerde ise yüz yıl ile sınırlıdır.

Malik (yani malın sahibi) kullanma ve yararlanma haklarını devrettiğinden geride kalan mülkiyete KURU MÜLKİYET denir.