İran müzikal enstrümanları

Fars müzik aletleri

İran coğrafyasına ait başlıca çalgı aletleri ile ilgili özet bir bilgi.

[adinserter block=”2″]

Ney: Üflemeli çalgıdır. Fars müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarındandır.

ney

Kalia ney çalarken

Tar: Telli çalgıdır. Tar kelimesi farsçada tel anlamına gelir.

Hüseyin Alizade tar çalarken

Setar: Se farsça üç, tar ise tel demektir, yani üç tel manasına gelir. Sufi müzik adlandırılan müzik türünün tercih edilen çalgılarındadır.

Meşhur setar ustası Celal Zülfün

Meşhur setar ustası Celal Zülfünun

Santur: Yamuk kutu şeklinde, ağaçtan yapılan bir çalgıdır. 72 ya da 160 telden oluşur. Tellere ahşap çekiçle vurularak kullanılır. Hem vurmalı hem telli çalgıdır.

Sayna Halidi santur'la

Sayna Halidi santur’la

Kemençe: Dünyada en yaygın enstrumanlardan biridir. “Keman” farsça yay, kavis demektir, “çe” küçültme ekidir. Dünyada bir çok çeşiti bulunur.

meşhur kemençe icracısı Kayhan Kalhor

Meşhur kemençe icracısı Kayhan Kalhor

[adinserter block=”4″]
[adinserter block=”2″]

Tonbak: Zerb’de denir. Vurmalı çalgıdır. Bir tür darbuka.

Meşhur tonbak icracısı Gühernaz Masaeli

Meşhur tonbak icracısı Gühernaz Masaeli

Def: Vurmalı çalgıdır.

İranlı def çalgıcısı

İranlı def çalgıcısı

Dammam: Keçi derisinden yapılan bir tür davul. Elle ya da ahşap çubukla çalınır.

Dammam

Dammam

Tanbur: Telli çalgıdır. Kürd, Horasan, Türk ve diğer tanbur çeşitleri vardır. Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupada yaygın enstrümandır.

Tanbur

Tanbur

Ud: Telli çalgıdır. Farsça barbat denir ve manası ördek göğsü demektir.

Barbat

Ud

Dohol: İki başlı silindirik davuldur. İki tokmakla çalınır. Büyüğüne çogan, küçüğüne tarkeh denir.

duhol

Dohol

Giçak: (ingilizce yazılışı:Gheychak) Bir tür telli çalgıdır. Kemençeye benzer.

Giyçak

Tas: Tek kafalı vurmalı çalgıdır. Davula benzer ve tokmakla çalınır. Keskin ve kuru bir sesi vardır. Kürt enstrümanıdır. Kürt dervişler sema sırasında neyle beraber çalarlar.

Kürt enstrümanı

Tas

[adinserter block=”4″]
[adinserter block=”3″]