Kabiliyet

Bozuk birşeyi tamir etmekle, o şeyin daha iyisini yapmak arasında çok önemli kabiliyet farkı var. “Ebu Rana”