Mütekabiliyet yasası nedir?

SORU:Mütekabiliyet yasası nedir?

CEVAP:Mütekabiliyet “karşılıklı vaziyet, karşılıklı durum, karşılıklı olma” anlamlarına geliyor. Eski uygulamaya göre Türkiyede bir yabancı emlak alabilmesi için kendi ülkesinde de Türk vatandaşlarının aynı haklardan yararlanıyor olması gerekiyordu. T.C Dışişleri bakanlığının sayfasında konu ile ilgili olarak “2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edilmiştir.” yazmaktadır.