Nesir şiiri nedir?

Nesir şiiri şiirin yüksek imge, parataksis, duygusal yoğunluğunu katarak düzyazı yazmaktır. En basit tanımla, bir nesir şiir nesir halinde yazılmış bir şiirdir.

Nesir şiir düzyazı gibi görünür fakat şiir gibi okunur. Şiirdeki gibi mısra bitişleri olmasada şiirin  sıkıştırma, tekrarlama ve kafiye gibi özeliklerini kullanır. Şiirle semboller, metaforlar ve konuşma şekilleri ortaktır.