WebMatrix : php.ini dosyasında upload_max_filesize arttırma

Windows Webmatrix kullananlar “The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.” uyarısı ile karşılaşabilirler. Bunun için php.ini dosyasında upload_max_filesize satırını bulup örneğin 2M yerine 1024M olarak maksimum dosya yükleme boyutunu arttırın. Peki php.ini dosyası nerede?

yolunu izleyerek bulabilirsiniz. Eper iis express klasöründe php diye bir klasör yoksa  iis express klasöründe php.ini diye arayın dosyayı bulacaksınız. İlgili satırı bulup değişikliği yapın.